วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

การเกิดรุ้ง

การเกิดรุ้ง
รุ้งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อในอากาศมีละอองน้ำอยู่มาก เช่น หลังฝนตกใหม่ๆ โดยเกิดขึ้นในทิศทางตรงข้ามกับตำแหน่งของดวงอาทิตย์ แสงขาวจากดวงอาทิตย์จะหักเหผ่านละอองน้ำแล้วกระจายออกเป็นแสงสีต่างๆ มาเข้าตาทำให้มองเห็นเป็นกลุ่มละอองน้ำเป็นแถบสี


ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายของแสงที่มักเห็นกันบ่อยๆ คือ รุ้ง ซึ่งเราอาจเห็นก่อนหรือหลังฝนตกก็ได้ โดยสังเกตได้จากตำแหน่งที่เหมาะสม การเกิดรุ้งนั้น มีสาเหตุจากการที่แสงแดดส่องผ่านละอองน้ำ หรือหยดน้ำที่มีอยู่มากก่อนหรือหลังฝนตก แล้วเกิดการกระจายของแสงและการสะท้อนกลับหมด ทำให้ได้สเปกตรัมของแสงขาวรุ้งเกิดขึ้นได้ 2 แบบ ซึ่งจะเป็นแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่แสงมาตกกระทบหยดน้ำ

1. รุ้งปฐมภูมิ เกิดจากแสงแดดตกกระทบเข้าทางด้านบนของหยดน้ำ ซึ่งมีขั้นตอนการเกิดรุ้งดังนี้เมื่อแสงแดดตกกระทบหยดน้ำจะเกิดการหักเหหรือกระจายแสงเป็น 7สีในหยดน้ำแสงแต่ละสีจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่ผิวด้านในของหยดน้ำแสงแต่ละสีจะเกิดการหักเหออกจากหยดน้ำรุ้งปฐมภูมิจะเกิดการหักเห2 ครั้งสะท้อน1ครั้ง แถบแดงจะอยู่บนสุดและแถบม่วงจะอยู่ล่างสุด หยดน้ำแต่ละหยดจะให้แสงออกมา 7 สีแต่จะมีเพียงสีเดียวเท่านั้นของหยดน้ำแต่ละหยดที่เดินทางเข้าสู่ตาเรา คือถ้าแสงสีแดงผ่านเข้าตา แสงสีอื่นจะผ่านเหนือตา และถ้าแสงสีม่วงผ่านเข้าตาแสงสีอื่นจะผ่านใต้ตา

2. รุ้งทุติยภูมิ เกิดจากแสงแดดตกกระทบเข้าทางด้านล่างของหยดน้ำซึ่งมีลำดับขั้นตองการเกิดรุ้งดังนี้เมื่อแสงแดดตกกระทบหยดน้ำจะเกิดการหักเหหรือการกระจายแสงเป็น7 สีในหยดน้ำแสงแต่ละสีจะเกิดการสะท้อนกลับหมดครั้งที่1 ที่ผิวด้านในแสงแต่ละสีจะเกิดการสะท้อนกลับหมดครั้งที่2 ที่ผิวด้านในแสงแต่ละสีจะเกิดการหักเหออกจากหยดน้ำ

รุ้งทุติยภูมิเกิดการหักเห 2ครั้งสะท้อน 2ครั้ง แถบสีแดงจะอยู่ล่างสุด แถบสีม่วงจะอยู่บนสุดหยดจะให้แสงออกมา 7 สีแต่จะมีเพียงสีเดียวเท่านั้น ของหยดน้ำแต่ละหยดที่เดินทางเข้าสู่ตาเรา คือถ้าแสงสีแดงผ่านเข้าตา แสงสีอื่นจะผ่านใต้ตา และถ้าแสงสีม่วงผ่านเข้าตาแสงสีอื่นจะผ่านเหนือตา
                                                        
                                                     ที่มา
วันที่31 มกราคม2556

16 ความคิดเห็น:

 1. เป็นเนื้อหาที่ดีมากๆๆ

  ตอบลบ
 2. เนื้อหาดีค่ะ สั้นกระชับได้ใจความ น่าจะมีภาพด้วยก็น่าจะดีค่ะ

  ตอบลบ
 3. เนื้อหาโอเค มากเลยค่ะ มีสาระดี

  ตอบลบ
 4. เนื้อหาดี ถ้ามีภาพประกอบก็คงดี

  ตอบลบ
 5. เนื้อหา ดีมากคะเหมาะกับไปใช้ในการเรียนได้เลย

  ตอบลบ
 6. เนื้อหาดีมาก อ่านเข้าใจง่ายมาก ได้ความรู้ดี

  ตอบลบ
 7. เนื้อหาดี อยากให้มีภาพประกอบด้วยนะค่ะ

  ตอบลบ
 8. เนื้อหาน้อยเข้าใจง่าย

  ตอบลบ
 9. น่าจะเพิ่มรูปนะคะ

  ตอบลบ